Category Archives: Công nghệ mới

VẤN ĐỀ BONG TRÓC, RÊU MỐC CỦA SƠN TƯỜNG – NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP

Vấn đề bong tróc, rêu mốc của sơn tường- nguyên nhân và giải pháp.

Độ chịu nước của Sơn Sinh Thái Crestone® sau 7 ngày thi công

Video trực quan thử độ chịu nước của màng sơn Sơn Sinh Thái Crestone sau 7 ngày thi công