Khoác tấm áo hoa mới cho ga tầu điện ngầm thành phố New York, Hoa Kỳ