SƠN DOANH TRẠI CRESTONE®

SƠN DOANH TRẠI CRESTONE®

SƠN DOANH TRẠI CRESTONE®  là sản phẩm sơn hữu cơ đặc biệt dùng cho tường bao trong các doanh trại quân đội. Sơn doanh trại Crestone® cực kỳ an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Chỉ tiêu sản phẩm

Sơn Sinh Thái Crestone®  Limewash là sản phẩm sơn dạng lỏng, 2 thành phần. Cần khuấy trộn đều phần sơn với chất phụ gia Crestone®  Fixative trước khi thi công. Trong trường hợp sơn đặc, có thể pha loãng sơn tới 30% nước theo trọng lượng, trước khi thi công sao cho đủ độ nhớt để thi công hiệu quả nhất.

Thi công bằng lô lăn, súng phun hoặc chổi quét.

Tỷ trọng: Crestone® 

Phụ gia Crestone®  Fixative 1,00 – 1,10 g/ml

Độ pH: 11 – 12

Thời gian khô: sơn lớp kế tiếp sau: 4 – 6 giờ

Khô hoàn toàn sau: 1 – 3 ngày

Chịu nước sau: 3 – 7 ngày

Độ bám dính theo TCVN 2097 : 2015 < 2 điểm

Độ phủ theo TCVN 2005 : 1993 65 – 70 g/m2

Độ bền màng sơn với nước theo TCVN 8652-2:2012: Đạt yêu cầu

(Không có sự cố bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim trên bề mặt màng sơn).

Độ bền màng sơn với kiềm theo TCVN 8652-3:2012: Đạt yêu cầu

(Không có sự cố bong tróc, phồng rộp, rạn nứt chân chim trên bề mặt màng sơn).

Độ rửa trôi (1200 chu kỳ) theo TCVN 8652-4:2012: Đạt yêu cầu

(Lớp phủ không bị phá vỡ, không bị mài mòn).

Ứng dụng sản phẩm

SƠN DOANH TRẠI CRESTONE®  là sản phẩm sơn hữu cơ đặc biệt dùng cho tường bao trong các doanh trại quân đội. Sơn doanh trại Crestone® cực kỳ an toàn cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.

Hường dẫn thi công

Chưa có dữ liệu

Videos & Hình Ảnh

Tường quân đội